• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Attentie VGZ verzekerden

Dit bericht is opgesteld omdat de berichtgeving van VGZ aan hun verzekerden ontbreekt.

VGZ verzekerden zouden in 2020 alleen nog bloed kunnen laten afnemen door het laboratorium van SALTRO en niet meer door Meander.

Dat zou hebben betekend dat er meer reistijd nodig zou zijn, de uitwisseling van gegevens met het ziekenhuis moeilijker zou worden en er meer 'dubbel diagnostiek' (vaker geprikt worden) zou ontstaan. Verder geeft het fouten bij de aanvraag omdat de huisartsen steeds moeten controleren waar iemand verzekerd is.

Omdat Saltro aan Meander MC heeft gevraagd dit jaar het werk in Soest voor hun rekening te nemen, is dit probleem voorlopig van de baan.

In 2021 zal zich het probleem mogelijk weer voordoen en zou het kunnen dat hetzelfde voor röntgenonderzoek (foto's) gaat gebeuren.

Van de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) mogen de artsen u geen advies geven om over te stappen naar een andere verzekering.


mcdbico

 

Gesloten voor nieuwe patiënten

Helaas zijn t.n.o. alle praktijken van MC deBundeling tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten.

Hopelijk komt hiermee snel een einde aan de overbelasting en kunnen we binnenkort weer nieuwe patiënten toelaten.

Geboortes / samenwonende partners en familieleden op het zelfde adres en oud-patiënten die weer in Soest komen wonen zijn nog steeds van harte welkom.

We hopen dat  andere nieuwe bewoners snel een huisarts kunnen vinden. Kijk op www.huisartsensoest.nl
mcdbico

 

Landelijk Schakel Punt

Nu de technologie van het Landelijk Schakel Punt (LSP) betrouwbaar is en het daadwerkelijke nut is bewezen m.n. door het gebruik op de huisartsenpost, hebben we besloten opnieuw te gaan aansluiten bij het LSP.

NB. Wij melden u NIET aan zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven!

Uitgebreide informatie kunt u vinden op:

volgjezorg.nl

volgjezorg.nl/informatie-andere-talen

In het kort betekent aansluiting op het LSP:

Dateen samenvatting van de belangrijkste medische informatie inzichtelijk wordt voor een andere hulpverlener zoals een huisarts op de huisartsenpost of een specialist op de eerste hulp van een ziekenhuis.

Wanneer de gegevens worden ingezien wordt dat geregistreerd. Dit betekent dat niemand zomaar even in de gegevens kan kijken.

De volgende gegevens kunnen worden ingezien:

Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken.

Huisartsen zien:

 • Je naam, adres en leeftijd.
 • Informatie over je gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals je bloeddruk).
 • Informatie over de meest recente bezoeken aan je huisarts.
 • Informatie over je allergieën.
 • Informatie over medicijnen die je huisarts heeft voorgeschreven.
 • Informatie over medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
 • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling ziet alleen gegevens over

 • Je medicijnen
 • Allergieën en overgevoeligheid .

Dat geldt ook voor een andere apotheek of een apotheek in een instelling.

U kunt aan de huisartsenpraktijk mondeling toestemming geven voor het ter beschikking stellen van de samenvatting van uw medische gegevens.

Het kan ook via een speciaal formulier op : www.volgjezorg.nl